در این فایل آموزشی به بررشی مفهموم Entity و نحوه تعریف و انواع آن خواهیم پرداخت.

جهت مشاوره در خصوص انتخاب نرم افزار مدیریت فرآیند های کسب و کار با ما تماس بگیرید.

ارتباط با ما