در این ویدئو به نحوه تعریف سازمان و چارت سازمانی در نرم افزار میدیریت فرآیند های کسب و کار بیزاجی خواهیم پرداخت

جهت مشاوره در خصوص انتخاب نرم افزار های مدیریت فرآیند ها با ما تماس بگیرید